Základní údaje
Obory vzdělání
Výuka podrobně
  Výuka
Přijímací řízení
zpětné odkazy tisk pdf
historie přilož soubor


Název projektu: Cesta ke vzdělání
Název projektu anglicky: Way of learning
Předpokládané datum zahájení projektu: 01.07.2012
Předpokládané datum ukončení projektu: 30.06.2014
Předpokládaná doba trvání projektu v měsících: 24,0
Typ účetní jednotky: Pro ÚSC, PO, SF a OSS
Účetní osnova: 410/2009 Sb./701-704 (FZ 07/2009)
Rozpočet projektu celkem: 1 493 901,00Stručný obsah projektu:

Cílem projektu je prostřednictvím nových metod a nástrojů docílit zlepšení stavu počátečního vzdělávání na střední škole nebo konzervatoři v České republice. Zkvalitnění a zefektivnění výuky bude dosaženo metodickým vzděláváním, podpůrnými kurzy a mentoringem pedagogických pracovníků, tvorbou a následným používáním nových metodických pomůcek a učebních materiálů ve výuce. Lepší připravenost na trh práce bude podpořena zintenzivněním spolupráce se zaměstnavateli. Zvýšení efektivity práce se žáky ve vybraných prioritních tématech bude probíhat formou individualizace výuky prostřednictvím dělení hodin nebo podporou při vzdělávání žáků s SVP a žáků mimořádně nadaných. Zlepšení klimatu ve školách a podpora rovného přístupu ke vzdělávání budou v projektu podpořeny zapojením asistenta pedagoga, psychologa, speciálního pedagoga a/nebo absolvováním speciálních programů pro pracovníky školy

Témata a autoři


Šablona Předmět Tématický celek Autor E-mailHodiny
1 Fyzika Mechanika Mgr Hanzal hanzal@issto.cz 20
Molekulová fyzika a termika Mgr Hanzal 20
Elektřina a magnetismus Mgr Hanzal 20
2 Odborný výcvik BOZP E p. Řezáč rezac@issto.cz 20
BOZP T p. Nápravník napravnik@issto.cz 20
BOZP OK+MS p. Matoušek matousek@issto.cz 20
3 Ekonomika EU Vztah člověka k přírodě p. Novák novak@issto.cz 20
Evropa a ČR p. Novák 20
Amerika a Asie p. Novák 20
4 Dějepis Svět, česká a československá společnost ve 20. století Mgr Burdová burdova@issto.cz 20
Vývoj umění od pravěku do současnosti Mgr Burdová 20
Středověk a raný novověk Mgr Burdová 20
5 Český jazyk Morfologie Mgr Pokorná pokorna@issto.cz 20
Skladba Mgr Pokorná 20
Rozbor literárních děl Mgr Pokorná 20
6 Občanská nauka Člověk v lidské společnosti Mgr Tomanová tomanova@issto.cz 20
Člověk jako občan Mgr Tomanová 20
Člověk a svět Mgr Tomanová 20
7 Matematika Operace s čísly Mgr Tobolková tobolkova@issto.cz 20
Výrazy Mgr Tobolková 20
Lineární funkce, rovnice, nerovnice, soustavy Mgr Tobolková 20
8 Matematika Planimetrie Mgr Tobolková 20
Stereometrie Mgr Tobolková 20
Opakování k maturitě Mgr Tobolková 20
9 Matematika Kvadratická funkce a kvadratická rovnice a nerovnice Mgr Kovářová kovarova @issto.cz 20
Exponenciální a logaritmická funkce a exponenciální a logaritmické rovnice Mgr Kovářová 20
Goniometrie a trigonometrie Mgr Kovářová 20
10 Matematika Kombinatorika Mgr Kovářová 20
Posloupnosti Mgr Kovářová 20
Analytická geometrie Mgr Kovářová 20

Zapsal(a): polo poslední úprava: Úterý 11 of prosince, 2012 [09:22:28 UTC] uživatelem: polo


název nahrané na server Velikost stažení popis
Žádné přílohy pro (na) tuto (toto/tento) stránku
Postaveno na Tikiwiki Postaveno na PHP Postaveno na Smarty Postaveno na ADOdb Vytvořeno pomocí CSS Postaveno na RDF běží na The PHP Layers Menu System
Postaveno na Tikiwiki CMS/Groupware