Základní údaje
Obory vzdělání
Výuka podrobně
  Výuka
Přijímací řízení
zpětné odkazy tisk pdf
historie přilož soubor
EKONOMIKA A PODNIKÁNÍ 63-41-M/01
NOVINKA
Název ŠVP: Moderní obchod a multimedia

Charakteristika
Obor je zaměřen na praktické provádění administrativních a ekonomických činností v obchodních i výrobních podnicích, reklamu, public relations a nové formy prodeje, především internetový obchod..
Cílem studia je naučit žáky uplatnit se na rychle se měnícím trhu a co nejlépe prodat vlastní znalosti, schopnosti a dovednosti. Důraz je kladen na umění komunikace, prezentace, vystupování a jednání s lidmi. Znakem nového oboru je pružnost.
Obsahem studia je naučit žáky účelně využívat výpočetní techniku, tj zabránit zneužití osobních dat na internetu, bez rizika komunikovat na sociálních sítích, dodržovat autorský zákon. Žáci budou prakticky využívat programy WORD, EXCEL, grafické programy - Corel, Zonner, ekonomický program Pohoda atd. Žáci se naučí vytvářet webové stránky, provozovat internetový obchod - jak ho naplnit zbožím, získávat zákazníky a úspěšně prodávat, pořizovat a zpracovávat digitální fotografie a tvořit krátké videoprojekce.
Absolventi dovedou vést agendu daňové evidence a účetnictví s použitím účetního softwaru, psát desetiprstovou metodou, vyhotovovat obchodní dopisy, reklamní materiály a další písemnosti, které souvisí s provozem firem.
Žáci absolvují výuku dvou cizích jazyků - německého a anglického.U jednoho žáky zvoleného jazyka bude posílená hodinová dotace. Výuka cizích jazyků je rozšířena o cizojazyčnou korespondenci.
V průběhu studia žáci provádí odbornou praxi ve vybraných firmách.


Podmínky přijetí - přijímací zkoušky se konají

Vybavení
- učebny PC vybavené moderními komunikačními technologiemi
- E-learning room
- Studijní a informační centrum
-- účetní software Pohoda firmy Stormware, který využívá velké množství firem v regionu
- speciální jazykové učebny
- digitální fotoaparáty a kamery


Uplatnění
- v podnicích všech právních forem a v ostatních organizacích v ekonomických, obchodně podnikatelských a administrativních pozicích např. jako fakturant, mzdový referent, účetní, cenař, plánovač, pokladník, administrativní pracovník, referent ve státní správě, asistent, obchodní zástupce, pracovník marketingu, obchodní referent, referent péče o zaměstnance, personalista, referent propagace a další
- získají předpoklady ke studiu na vysoké škole nebo na vyšší odborné škole
- budou připraveni provozovat a rozvíjet vlastní podnikatelskou činnost v oblasti obchodu, propagace a služeb.


Garant oboru
Ing. Milena Dvořáková, dvorakova@issto.cz

Učební plán
Název ŠVP: Moderní obchod a multimedia
Kód a název oboru vzdělání: 63 - 41 - M/01 Ekonomika a podnikání
Délka a forma vzdělávání: 4 roky, denní
Stupeň poskytovaného vzdělání: střední vzdělání s maturitní zkouškou
Platnost ŠVP:od 1.9.2013 počínaje 1. ročníkem

Kategorie a názvyv yučovacích předmětůPočet týdenních vyučovacích hodin v ročnících
1. 2. 3. 4. Celkem
Povinné vyučovací předměty:
Český jazyk a literatura 3 3 3 3 12
1. cizí jazyk 4 4 4 4 16
Cizojazyčná konverzace 0 0 0 2 2
2. cizí jazyk 0 0 2 2 4
Občanská nauka 1 1 1 0 3
Dějepis 2 0 0 0 2
Chemie 2 0 0 0 2
Fyzika 0 2 0 0 2
Základy ekologie 1 0 0 0 1
Matematika 3 3 3 3 12
Tělesná výchova 2 2 2 2 8
Informační a komunikační technologie 2 2 0 0 4
Ekonomika a finanční gramotnost 2 3 3 2 10
Marketing a prodejní dovednosti 0 0 2 2 4
Účetnictví 0 2 4 3 9
Právo 0 0 2 2 4
Obchodní provoz 3 0 0 0 3
Zbožíznalství 2 3 0 0 5
Komunikace a média 2 3 2 2 9
Propagace a aranžování 3 2 2 0 7
Webové prezentace a e-shop 0 0 2 2 4
Digitální fotografie a video 0 2 1 0 3
Fiktivní firma 0 0 0 3 3
Celkem týdenních vyučovacích hodin 32 32 33 32 129

Zapsal(a): polo poslední úprava: Pátek 18 of října, 2013 [09:42:20 UTC] uživatelem: polo


název nahrané na server Velikost stažení popis
Žádné přílohy pro (na) tuto (toto/tento) stránku
Postaveno na Tikiwiki Postaveno na PHP Postaveno na Smarty Postaveno na ADOdb Vytvořeno pomocí CSS Postaveno na RDF běží na The PHP Layers Menu System
Postaveno na Tikiwiki CMS/Groupware