Základní údaje
Obory vzdělání
Výuka podrobně
  Výuka
Přijímací řízení
zpětné odkazy tisk pdf
historie přilož soubor
Enersol EVVO 2010 (28.03.2010) - článek na www.skolatrochujinak.cz
Článek naleznete v rubrice VIDEA

Environmentální výchova na škole


V rámci Environmentální výchovy jsou žáci vedeni k pochopení komplexnosti a složitosti vztahů člověka a životního prostředí. Environmentální výchova je proto soustředěna na jednotlivce tak,aby byl schopen rozhodovat se ,jak ekologicky zacházet s běžnými výrobky,které používá.Témata související s ekologií prolínají organicky všemi vyučovacími předměty.Při výuce se využívá pro získávání informací internet

Tři pilíře environmentální výchovy na škole


Program akcí
1.Škola je zapojena do projektu Recyklohraní ? přispívá k rozšíření ekologické výchovy a podporuje vnímání potřeby třídění odpadů / po celý rok /
2.Škola zapojena do soutěže Enersol
3. Besedy s ekologickou tématikou
4.Exkurze do Sběrného dvora,čističky odpadních vod či skládku odpadů v Dačicích
5.Na internetových stránkách naší školy je založen oddíl environmentální výchovy


Zapsal(a): polo poslední úprava: Čtvrtek 08 of prosince, 2011 [21:07:18 UTC] uživatelem: polo


název nahrané na server Velikost stažení popis
Žádné přílohy pro (na) tuto (toto/tento) stránku
Postaveno na Tikiwiki Postaveno na PHP Postaveno na Smarty Postaveno na ADOdb Vytvořeno pomocí CSS Postaveno na RDF běží na The PHP Layers Menu System
Postaveno na Tikiwiki CMS/Groupware