Základní údaje
Obory vzdělání
Výuka podrobně
  Výuka
Přijímací řízení
zpětné odkazy tisk pdf
historie přilož soubor
Úkol č. 1
Maketa Země
Postupujte podle pokynů vyučujíciho
soubor ke stažení - úkol

Úkol č. 2
Můj strom - soubor ke stažení

Úkol č. 3
Jak je to u nás ve škole?
skupinový úkol
Zadání:
Popište systém nakládání s odpady u vás ve škole. Zjistěte, které odpady třídíte, do jakých nádob a kdo je za nakládání s jednotlivými druhy odpadů zodpovědný ? jestli pan školník, paní uklízečka, nebo úklidová služba.
Mimo jiné uveďte, kolik odpadkových košů ve škole máte, kolik máte košů na tříděný odpad, třídíte-li bioodpad a máte-li školní kompostér. Dále popište, kolik kontejnerů na tříděný a na směsný odpad vaše škola používá, jak je nakládáno s nebezpečnými odpady, využíváte-li zpětného odběru elektrozařízení nebo baterií, která svozová firma odpady odváží nebo účastní-li se škola sběrových soutěží. Pokuste se zjistit, co se dál s vašimi odpady děje, jak se s nimi dále nakládá.
Dále můžete uvést, jaké vzdělávací aktivity v oblasti nakládání s odpady škola provozuje, nebo jakých se zúčastňuje.

Úkol č. 4
Příprava exkurze
Čtvrtý úkol ke stažení

Úkol č. 5
Jak šetřit vodou
Pátý úkol ke stažení

Zapsal(a): polo poslední úprava: Středa 02 of listopadu, 2011 [18:41:04 UTC] uživatelem: polo


název nahrané na server Velikost stažení popis
Žádné přílohy pro (na) tuto (toto/tento) stránku
Postaveno na Tikiwiki Postaveno na PHP Postaveno na Smarty Postaveno na ADOdb Vytvořeno pomocí CSS Postaveno na RDF běží na The PHP Layers Menu System
Postaveno na Tikiwiki CMS/Groupware