Základní údaje
Obory vzdělání
Výuka podrobně
  Výuka
Přijímací řízení
zpětné odkazy tisk pdf
historie přilož soubor

GRANTY


Rok
Název projektu
Požadovaná dotace
Schválená dotace
2003MTS CNC Simulátor soustružení a frézování verze 6.0 189 177 Kč 189 000 Kč
2005Preventivní programy realizované školami, školskými zařízeními 22 000 Kč 22 000 Kč
Příspěvky na drobné rekonstrukce, opravy, údržbu a vybavení sportovních zařízení 107 728 Kč zamítnuto
Rozšíření výukového systému MTS CAD/CAM O 4 licence pro 4 PC a upgrade na verzi 6.3 167 741 Kč zamítnuto
Rekonstrukce, opravy, údžba a vybavení stávajících sportovišť 2 000 000 Kč zamítnuto
2006Programy na podporu aktivit v oblasti prevence sociálně patologických jevů u dětí a mládeže 14 500 Kč 14 500 Kč
Příspěvky na rekonstrukce a vybavení sportovních zařízení 126 227 Kč zamítnuto
Podpora mezinárodní spolupráce v oblasti sportu 10 000 Kč zamítnuto
Podpora mezinárodní spolupráce v oblasti zájmové činnosti dětí a mládeže 35 560 Kč zamítnuto
Vybavení florbalového týmu při Střední škole technické a obchodní Dačice 47 058 Kč zamítnuto
2007Podpora mezinárodní spolupráce v oblasti zájmové činnosti dětí a mládeže 12 925 Kč 10 000 Kč
Zvýšení konkurenceschopnosti absolventů SŠTO Dačice na trhu práce 250 000 Kč 150 000 Kč
Preventivní programy realizované školami, školskými zařízeními 53 510 Kč 34 500 Kč
2008Preventivní programy realizované školami, školskými zařízeními 49 500 Kč 20 000 Kč
Rekonstrukce stávajících sportovišť 700 000 Kč zamítnuto
Zavádění nových technologií do středních a vyšších odborných škol 287 000 Kč 287 000 Kč
Preventivní programy realizované školami, školskými zařízeními 49 500 Kč 20 000 Kč
Preventivní programy realizované školami, školskými zařízeními 8 000 Kč 5 000 Kč
Podpora mezinárodní spolupráce v oblasti zájmové činnosti a zájmového vzdělávání 39 560 Kč zamítnuto
Příspěvek na obnovu vybavení sportovních zařízení 80 087 Kč zamítnuto
Příspěvek na rekonstrukce venkovních sportovišť 133 525 Kč 100 000 Kč
Zvyšování kvality ve vzdělávání 6 322 940 Kč 4 822 940 Kč
Zateplení 20 268 450 Kč 20 368 450 Kč
2009Podpora mezinárodní spolupráce v oblasti zájmové činnosti a zájmového vzdělávání 50 000 Kč zamítnuto
Příspěvek na obnovu vybavení sportovních zařízení 80 087 Kč zamítnuto
Rekonstrukce stávajících sportovišť300 000 Kč zamítnuto
Rekonstrukce stávajících sportovišť 501 894 Kč zamítnuto
Zavádění nových technologií do středních a vyšších odborných škol 158 000 Kč zamítnuto
Prevence agresivního chování a šikany ve škole 14 300 Kč 7 000 Kč
Zkvalitnění měření tech. veličin ve strojírenství 80 000 Kč 20 000 Kč
Zvyšování kvality ve vzdělávání 2 764 410 Kč 2 764 410
Zvyšování kvality ve vzdělávání 3 703 346 Kč zamítnuto
Program proti šikanování jako součást adaptačního týdne 50 000 Kč zamítnuto
Příspěvek na obnovu sportovních zařízení25 270 KčZamítnuto
2010Rekonstrukce stávajících sportovišť 500 000 Kč 400 000 Kč
Stipendijní program pro učňovské obory 28 000 Kč 28 000 Kč
Zavádění nových technologií ABS hran oboru Truhlář 100 000 Kč 100 000 Kč
Mezinárodní spolupráce škol 5 000 EUR 4 000 EUR
Oranžová učebna 120 000 Kč zamítnuto
Specifická primární prevence pro žáky a pedagogy SŠTO Dačice v letech 2010 - 2012 80 000 Kč 80 000 Kč
Dovybavení školní sportovní haly SŠTO Dačice časomírou 40 000 Kč zamítnuto
Interaktivní výuka ekonomické a finanční gramotnosti žáků 23 500 Kč 10 000 Kč
Příspěvek na obnovu vybavení sportovních zařízení 25 270 Kč zamítnuto
Příspěvek na obnovu vybavení sportovních zařízení 28 880 Kč 20 000 Kč
Solární ohřev vody 3 336 146 Kč schváleno
2011Rekonstrukce stávajících sportovišť 128 000 Kč zamítnuto
Příspěvek na obnovu vybavení sportovních zařízení 28 880 Kč 20 000 Kč
Specifická primární prevence pro žáky a pedagogy SŠTO Dačice v letech 2010 - 2012 80 000 Kč 55 000 Kč
Stipendijní motivační program pro žáky středních škol ve vybraných učebních oborech 117 000 Kč schváleno
Závadění nových technologií do sředních a vyšších odborných škol 128 000 Kč zamítnuto
Zkvalitnění školního prostředí SŠTO Dačice 70 640 Kč zamítnuto
Specifická primární prevence pro žáky a pedagogy SŠTO Dačice v letech 2010 - 2012 80 000 Kč zamítnuto
Příspěvek na rekonstrukce a obnovu vybavení sportovišť 41 820 Kč 32 000 Kč
Adaptační program pro žáky prvních ročníků 30 400 Kč zamítnuto
2012Zavádění nových technologií do středních a vyšších odborných škol 128 000 Kč zamítnuto
PC vybavení pro volný čas v průběhu výuky 96 000 Kč zamítnuto
Zkvalitnění školního prostředí SŠTO Dačice 70 640 Kč zamítnuto
Stipndijní motivační program pro žáky středních škol ve vybraných učebních oborech 316 500 Kč v jednání

Zapsal(a): polo poslední úprava: Středa 28 of listopadu, 2012 [09:32:42 UTC] uživatelem: polo


název nahrané na server Velikost stažení popis
Žádné přílohy pro (na) tuto (toto/tento) stránku
Postaveno na Tikiwiki Postaveno na PHP Postaveno na Smarty Postaveno na ADOdb Vytvořeno pomocí CSS Postaveno na RDF běží na The PHP Layers Menu System
Postaveno na Tikiwiki CMS/Groupware