Základní údaje
Obory vzdělání
Výuka podrobně
  Výuka
Přijímací řízení
zpětné odkazy tisk pdf
historie přilož soubor
MECHANIK SEŘIZOVAČ 23-45-L/01

Charakteristika
Obor je tradičním maturitním strojírenským oborem vyučovaným na naší škole již řadu let. Specializujeme se na Programování CNC strojů. Teoretické základy studovaného oboru získají studenti v předmětech Technická dokumentace, Strojírenská technologie, Mechanika, Technologie a výrobní stroje, Informační a komunikační technologie, Řídící a automatizační systémy, Strojnictví a Kontrola a měření. Praktické vyučování probíhá první dva roky studia na klasických obráběcích strojích, ve vyšších ročnících se studenti zaměřují na programování CNC obráběcích strojů. Výuka se uskutečňuje pomocí simulátorů MTS instalovaných na PC. Žáci si osvojí základní poznatky o ručním programování v ISO kódu od základů až po programování dráhy poháněných nástrojů v pěti osách a protivřetenu. Souběžně probíhá výuka na školních obráběcích strojích a simulátorech EMCO s CNC řídícím systémem Sinumerik a Fanuc.
Výuka cizího jazyka je posílena o technickou angličtinu a němčinu.


Podmínky přijetí - přijímací zkoušky se konají

Vybavení
- odborná učebna PC - min P - Celeron 2GHz a 2GB RAM, 17´´ a 19´´ LCD monitory
- 3D a 2D grafika AutoCAD, Inventor
- 3D CAD/CAM TOPCAM MTS
- 3D simulátory pro ruční programování v ISO kódu v pěti osách MTS, verze 6.3.
- simulátory Sinumerik 840D, Fanuc - programování soustružení a frézování
- školní CNC frézka EMCO PC MILL 55, řídící systém Sinumerik 840D, Fanuc
- školní CNC soustruh EMCO PC TURN 55, řídící systém Sinumerik 840D, Fanuc
- počítačová grafika Corel DRAW, Zoner
- MS Office
- univerzální obráběcí stroje - soustruhy, frézky, brusky.

Uplatnění
- absolventi mohou pokračovat ve studiu na vysokých nebo vyšších odborných školách technického zaměření
- pracovat ve strojírenských závodech na pozicích operátorů výroby, seřizovačů, programátorů, pracovníků jakosti, mistrů, team leaderů, nástrojařů
- příp. se uplatnit v podobných pracovních pozicích i v příbuzných oborech, využívajících CNC techniku - CNC obrábění dřeva, lisování plastických hmot aj.
Strojírenské podniky mají trvalý zájem o takto profilované absolventy. Důkazem je úzká spolupráce s nadnárodní společností TRW - DAS a.s. Dačice.

Garant oboru
Ing. Jiří Kelbler , kelbler@issto.cz

Učební plán
Název ŠVP: Programování CNC
Kód a název oboru vzdělání:23 - 45 - L/01 Mechanik seřizovač
Délka a forma vzdělávání:4 roky, denní
Stupeň poskytovaného vzdělání:střední vzdělání s maturitní zkouškou
Platnost ŠVP: od 1.9.2013 počínaje 1. ročníkem

Kategorie a názvy vyučovacích předmětůPočet týdenních vyučovacích hodin v ročnících
1.2.3. 4. Celkem
Všeobecně vzdělávací předměty
Český jazyk a literatura 3 3 3 3 10
Cizí jazyk ( německý nebo anglický) 4 4 4 4 16
2. cizí jazyk (německý, anglický, ruský)00224
Cizojazyčná konverzace 00022
Občanská nauka 1 1 1 0 3
Dějepis 2 0 0 0 2
Matematika 3 3 3 3 12
Fyzika 0 2 2 0 4
Chemie 2 0 0 0 2
Základy ekologie 1 0 0 0 1
Informační a komunikační technologie 2 2 0 0 4
Tělesná výchova 2 2 2 2 8
Odborné předměty
Ekonomika 0 0 0 3 3
Technická dokumentace 2 3 0 0 5
Strojírenská technologie 2 0 0 0 2
Strojnictví 2 0 0 0 2
Stroje a zařízení 0 2 0 0 2
Mechanika 0 2 0 0 2
Technologie a výrobní stroje 0 2 4 3 9
Kontrola a měření 0 0 2 1 3
Odborný výcvik 6 6 9 9 30
Celkem 32 32 32 32 128

Zapsal(a): polo poslední úprava: Čtvrtek 12 of prosince, 2013 [09:20:49 UTC] uživatelem: polo


název nahrané na server Velikost stažení popis
Žádné přílohy pro (na) tuto (toto/tento) stránku
Postaveno na Tikiwiki Postaveno na PHP Postaveno na Smarty Postaveno na ADOdb Vytvořeno pomocí CSS Postaveno na RDF běží na The PHP Layers Menu System
Postaveno na Tikiwiki CMS/Groupware