Základní údaje
Obory vzdělání
Výuka podrobně
  Výuka
Přijímací řízení
zpětné odkazy tisk pdf
historie přilož soubor
OBRÁBĚČ KOVŮ 23 - 56 - H / 01
Tento obor je podporován Stipendijním programem Jihočeského kraje!
ŠVP - Obráběč kovů ŠVP ke stažení

Charakteristika
Obráběč kovů je tradičním tříletým učebním oborem. Učební program je zaměřen na osvojení si praktických dovedností při používání obráběcích strojů ve výrobě. Teoretické základy získají žáci především v předmětech Technická dokumentace, Technologie a Strojírenská technologie. Absolventi jsou schopni vyrobit samostatně strojní součástku podle technického výkresu. Během praktického výcviku pracují na běžně užívaných obráběcích strojích a osvojují si další praktické dovednosti potřebně pro práci na konvenčních obráběcích strojích. Současně se seznamují s nejnovějšími trendy a moderními technologiemi obrábění. V posledním ročníku absolvují odbornou praxi ve výrobních firmách ( TRW DAS Dačice, VNP s.r.o, Pokorný) a naučí se základům obsluhy CNC strojů.

Podmínky přijetí - bez přijímacích zkoušek, kritériem pro přijetí je prospěch na základní škole

Vybavení
- všechny konvenční obráběcí stroje ( soustruhy,frézky,brusky,hoblovka,obrážečka ?..)
- měrové středisko
- počítačová učebna se systémem AutoCAD
- ruční programování CNC v systému Mikroprog.

Uplatnění
Absolventi
- se uplatní ve strojírenských provozech při výkonu povolání operátor výroby, obráběč kovů, nástrojař, kontrolní dělník apod.
- mohou získat maturitní vzdělání v oboru Podnikání (v denní či dálkové formě) na naší škole
- mohou získat maturitní vzdělání přestupem do 2. nebo 3. ročníku oboru Mechanik seřizovač na naší škole.

Strojírenské podniky mají trvalý zájem o takto profilované absolventy. Důkazem je úzká spolupráce s nadnárodní společností TRW-DAS a.s. Dačice a ostatními strojírenskými firmami v regionu.

Garant oboru
pan Jan Anděl, andel@issto.cz

Učební plán
Název ŠVP:Obráběč kovů
Kód a název oboru vzdělání:23 - 56 - H/01
Délka a forma vzdělávání:3 roky, denní
Stupeň poskytovaného vzdělání: střední vzdělání s výučním listem
Platnost ŠVP:od 1.9.2009 počínaje 1. ročníkem


Kategorie a názvy vyučovacích předmětůPočet týdenních vyučovacích hodin v ročnících
1. 2. 3.Celkem
Povinné vyučovací předměty
Český jazyk a literární výchova 2 2 2 6
Cizí jazyk ( německý nebo anglický) 2 2 2 6
Občanská nauka 1 1 0,5 2,5
Základy přírodních věd 2 1 1 4
Matematika 2 2 1 5
Tělesná výchova 1 1 1 3
Informační a komunikační technologie 1 1 1 3
Ekonomika 0 0 2,5 2,5
Technická dokumentace 3 1 0 4
Strojnictví 0 2 0 2
Strojírenská technologie 2 0 0 2
Technologie 1 2 3 6
Odborný výcvik 15 17,5 17,5 50
Celkem 32,0 32,5 31,5 96,0

Zapsal(a): polo poslední úprava: Čtvrtek 30 of ledna, 2014 [07:54:55 UTC] uživatelem: polo


název nahrané na server Velikost stažení popis
Žádné přílohy pro (na) tuto (toto/tento) stránku
Postaveno na Tikiwiki Postaveno na PHP Postaveno na Smarty Postaveno na ADOdb Vytvořeno pomocí CSS Postaveno na RDF běží na The PHP Layers Menu System
Postaveno na Tikiwiki CMS/Groupware