Základní údaje
Obory vzdělání
Výuka podrobně
  Výuka
Přijímací řízení
zpětné odkazy tisk pdf
historie přilož soubor
KRITÉRIA PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ PRO PŘIJÍMÁNÍ DO 1. ROČNÍKU ŠKOLNÍHO ROKU 2015/2016 OBORŮ:
64-41-L/51 Podnikání - v denní i dálkové formě


Písemná přijímací zkouška
- Se nekoná.
Prospěch
- Výpočet celkového průměru z jednotlivých průměrů všech známek za 2. pololetí 1. a 2.ročníku, 1.pololetí 3. ročníku tříletého učebního oboru. (s přesností na 0,01)
- Celkovému průměru bude přiřazen odpovídající počet bodů (tabulka) max. 300 bodů.
Doplňková kritéria
- V případě rovnosti bodů rozhoduje:
1. Celkový průměrný prospěch z matematiky, českého a cizího jazyka z jednotlivých průměrů známek z matematiky, českého a cizího jazyka za 2. pololetí 1. a 2.ročníku, 1.pololetí 3. ročníku tříletého učebního oboru. (s přesností na 0,01)
2. Celkový průměrný prospěch z českého a cizího jazyka z jednotlivých průměrů známek z českého a cizího jazyka za 2. pololetí 1. a 2.ročníku, 1.pololetí 3. ročníku tříletého učebního oboru. (s přesností na 0,01)
3. Celkový průměrný prospěch z cizího jazyka a matematiky z jednotlivých průměrů známek z cizího jazyka a matematiky za 2. pololetí 1. a 2.ročníku, 1.pololetí 3. ročníku tříletého učebního oboru. (s přesností na 0,01)
4. Celkový průměrný prospěch z českého jazyka a matematiky z jednotlivých průměrů známek z českého jazyka a matematiky za 2. pololetí 1. a 2.ročníku, 1.pololetí 3. ročníku tříletého učebního oboru. (s přesností na 0,01)
5. Celkový průměrný prospěch z cizího jazyka za 2. pololetí 1. a 2.ročníku, 1.pololetí 3. ročníku tříletého učebního oboru. (s přesností na 0,01)
6. Celkový průměrný prospěch z českého jazyka za 2. pololetí 1. a 2.ročníku, 1.pololetí 3. ročníku tříletého učebního oboru. (s přesností na 0,01)
7. Celkový průměrný prospěch z matematiky za 2. pololetí 1. a 2.ročníku, 1.pololetí 3. ročníku tříletého učebního oboru. (s přesností na 0,01)


Pořadí v přijímacím řízení bude stanoveno od nejvyššího celkového počtu bodů k nejnižšímu celkovému počtu bodů
Dne 30. ledna 2015


Ing. Pavel Kopačka
ředitel školyTabulka / vyhodnocení prospěchu

Zapsal(a): polo poslední úprava: Čtvrtek 22 of ledna, 2015 [15:16:38 UTC] uživatelem: polo


název nahrané na server Velikost stažení popis
Žádné přílohy pro (na) tuto (toto/tento) stránku
Postaveno na Tikiwiki Postaveno na PHP Postaveno na Smarty Postaveno na ADOdb Vytvořeno pomocí CSS Postaveno na RDF běží na The PHP Layers Menu System
Postaveno na Tikiwiki CMS/Groupware