Základní údaje
Obory vzdělání
Výuka podrobně
  Výuka
Přijímací řízení
zpětné odkazy tisk pdf
historie přilož soubor
PODNIKÁNÍ 64-41-L/51 - denní

Charakteristika
Dvouleté nástavbové studium s maturitou je určeno absolventům veškerých tříletých učebních oborů. Cílem oboru Podnikání je připravit studenty na samostatné podnikání. Důraz je kladen na ekonomické a administrativní předměty, výuku cizích jazyků a práci s osobním počítačem. V průběhu studia získají žáci informace o ekonomických vztazích v obchodních a výrobních podnicích. Naučí se vést účetnictví a daňovou evidenci i s použitím účetního softwaru Pohoda. V předmětu Komunikace si osvojí desetiprstovou metodou psaní, naučí se vyhotovovat obchodní písemnosti. V předmětu Právo získají základní přehled o zákonech ČR, obchodním, živnostenském i občanském právu. Studenti si osvojí základy práce s počítačovými a komunikačními technologiemi, naučí se využívat aplikovaných programů, detailně se seznámí s programy Word, Excel, Power point (zpracování prezentací) a dostanou návod, jak získávat potřebné informace z internetu.

Podmínky přijetí - bez přijímacích zkoušek; kritériem pro přijetí je prospěch ve tříletém oboru na střední škole

Vybavení
- multimediální učebna s interaktivní tabulí
- dvě jazykové učebny
- dvě počítačové učebny s internetovým připojením
- MS Office
- účetní software Pohoda od firmy Stormware
- speciální program na psaní desetiprstovou technikou (ATF)

Uplatnění
Absolventi
- se uplatní jako osoby samostatně výdělečně činné;
- v ekonomických, obchodních a administrativních pozicích (mzdový účetní, účetní, finanční poradce, fakturant, pokladní, referent ve státní správě, obchodní zástupce, pracovník reklamní agentury, asistent podnikatele,...);
- mohou pracovat v původní profesi na vyšší pracovní pozici (vedoucí směny, mistr,...);
- mohou pokračovat ve studiu na vysoké nebo vyšší odborné škole.


Garant oboru
Ing. Jan Ferda, ferda@issto.cz


Učební plán - Podnikání denní
Název ŠVP: Podnikání
Kód a název oboru vzdělání: 64 - 41 - L/51 Podnikání
Délka a forma vzdělávání: 2 roky, denní
Stupeň poskytovaného vzdělání: střední vzdělání s maturitní zkouškou
Platnost ŠVP:od 1.9.2013 počínaje 1. ročníkem

Kategorie a názvy vyučovacích předmětůPočet týdenních vyučovacích hodin v ročnících
1. 2. Celkem
Všeobecně vzdělávací předměty
Český jazyk a literatura 4 4 8
Cizí jazyk( německý nebo anglický) 5 5 10
Společenské vědy 2 2 4
Matematika 4 4 8
Tělesná výchova 2 2 4
Informační a komunikační technologie 2 2 4
Odborné předměty
Ekonomika a management 3 3 6
Marketing 2 0 2
Právo 2 2 4
Chod provozovny 0 1 1
Účetnictví a daně 3 3 6
Komunikace 2 2 4
Cvičení z odborných předmětů 1 2 3
Celkem 32 32 64PODNIKÁNÍ 64-41-L/51 ( dálková forma)


Charakteristika
Tříleté nástavbové studium s maturitou je určeno absolventům veškerých tříletých učebních oborů. Cílem oboru Podnikání je připravit studenty na samostatné podnikání. Důraz je kladen na ekonomické a administrativní předměty, výuku cizích jazyků a práci s osobním počítačem. V průběhu studia získají žáci informace o ekonomických vztazích v obchodních a výrobních podnicích. Naučí se vést účetnictví a daňovou evidenci i s použitím účetního softwaru Pohoda. V předmětu Komunikace si osvojí desetiprstovou metodou psaní, naučí se vyhotovovat obchodní písemnosti. V předmětu Právo získají základní přehled o zákonech ČR, obchodním, živnostenském i občanském právu. Studenti si osvojí základy práce s počítačovými a komunikačními technologiemi, naučí se využívat aplikovaných programů, detailně se seznámí s programy Word, Excel, Power point (zpracování prezentací) a dostanou návod, jak získávat potřebné informace z internetu.

Podmínky přijetí ? bez přijímacích zkoušek; kritériem pro přijetí je prospěch ve tříletém oboru na střední škole

Vybavení
- multimediální učebna s interaktivní tabulí
- dvě jazykové učebny
- dvě počítačové učebny s internetovým připojením
- MS Office
- účetní software Pohoda od firmy Stormware
- speciální program na psaní desetiprstovou technikou (ATF)

Uplatnění
Absolventi
- se uplatní jako osoby samostatně výdělečně činné;
- v ekonomických, obchodních a administrativních pozicích (mzdový účetní, účetní, finanční poradce, fakturant, pokladní, referent ve státní správě, obchodní zástupce, pracovník reklamní agentury, asistent podnikatele,...);
- mohou pracovat v původní profesi na vyšší pracovní pozici (vedoucí směny, mistr,...);
- mohou pokračovat ve studiu na vysoké nebo vyšší odborné škole.

Garant oboru
Ing. Jan Ferda, ferda@issto.cz
Učební plán - Podnikání dálkové
Název ŠVP: Podnikání
Kód a název oboru vzdělání: 64 ? 41 - L/51 Podnikání
Délka a forma vzdělávání: 3 roky, dálková
Stupeň poskytovaného vzdělání: střední vzdělání s maturitní zkouškou
Platnost ŠVP:od 1.9.2010 počínaje 1. ročníkem

Kategorie a názvy vyučovacích předmětů Počet vyučovacích hodin v ročnících
1. 2. 3. Celkem
Povinné vyučovací předměty
Český jazyk a literatura 30 30 30 90
Cizí jazyk (německý, anglický nebo ruský) 45 45 30 120
Společenské vědy 15 15 0 30
Matematika 30 30 30 90
Informační a komunikační technologie 30 0 0 30
Ekonomika a management 15 15 15 45
Marketing 15 0 0 15
Právo 0 15 30 45
Chod provozovny 0 15 0 15
Účetnictví a daně 15 30 30 75
Komunikace 15 15 15 45
Cvičení z odborných předmětů 0 0 30 30
Celkem 210 210 210 630

Zapsal(a): polo poslední úprava: Pondělí 24 of února, 2014 [06:52:23 UTC] uživatelem: polo


název nahrané na server Velikost stažení popis
Žádné přílohy pro (na) tuto (toto/tento) stránku
Postaveno na Tikiwiki Postaveno na PHP Postaveno na Smarty Postaveno na ADOdb Vytvořeno pomocí CSS Postaveno na RDF běží na The PHP Layers Menu System
Postaveno na Tikiwiki CMS/Groupware