Základní údaje
Obory vzdělání
Výuka podrobně
  Výuka
Přijímací řízení
zpětné odkazy tisk pdf
historie přilož soubor
KADEŘNÍK 69 - 51 - H/01

Charakteristika:
Vzdělávací program připravuje během tříletého studia absolventy schopné poskytovat kvalitní kadeřnické služby od mytí vlasů, stříhání, ondulace, barvení až po celkovou konečnou úpravu dámských, pánských a dětských účesů. Žáci se naučí používat vhodné přípravky vlasové a pleťové kosmetiky.
Kadeřnické postupy se učí provázet profesionální a vstřícnou komunikací s klientem, při práci dbají hygienických a bezpečnostních předpisů.
Odborné kompetence získávají při odborném výcviku v kadeřnickém salonu školy a při teoretických předmětech jako je technologie, výtvarná výchova, materiály a zdravověda. Ve 3. ročníku mají žáci možnost vykonávat odborný výcvik v reálných firmách regionu.


Podmínky přijetí - bez přijímacích zkoušek; kritériem pro přijetí je prospěch na základní škole

Vybavení:
- nově vybavený kadeřnický salon na domově mládeže
- počítačový program tvorby účesů
- počítačová učebna s barevnou tiskárnou pro grafický design

Uplatnění:
Absolventi
- ve firmách poskytujících odborné profesionální kadeřnické služby
- absolvent může rozvíjet vlastní podnikatelskou činnost na základě živnostenského oprávnění
- absolvent může získat maturitní vzdělání v oboru Podnikání (v denní nebo dálkové formě ) na naší škole.


Garant oboru:
Ing. Milena Dvořáková, dvorakova@issto.cz


Učební plán
Název ŠVP: Kadeřník
Kód a název oboru vzdělání: 66 - 51 - H/01 Kadeřník
Délka a forma vzdělávání: 3 roky, denní
Stupeň poskytovaného vzdělání: střední vzdělání s výučním listem
Platnost ŠVP: d 1.9.2013 počínaje 1. ročníkem

Kategorie a názvy vyučovacích předmětůPočet týdenních vyučovacích hodin v ročnících
1. 2. 3.Celkem
Povinné vyučovací předměty
Český jazyk a literatura 3 2 1 6
Cizí jazyk ( německý nebo anglický) 2 2 2 6
Občanská nauka 1,5 1 0 2,5
Základy přírodních věd 3 1 0 4
Matematika 2 2 0 4
Tělesná výchova 1 1 1 3
Informační a komunikační technologie 2 1 0 3
Ekonomika 0 1 1,5 2,5
Technologie 2 2 2 6
Materiály 2 1 1 4
Komunikace 2 0 0 2
Zdravověda 2 0 0 2
Výtvarná výchova 2 1 0 3
Odborný výcvik 9 17,5 23,5 50
Celkem 32,5 32,5 32 97,0

Zapsal(a): polo poslední úprava: Čtvrtek 30 of ledna, 2014 [07:55:50 UTC] uživatelem: polo


název nahrané na server Velikost stažení popis
Žádné přílohy pro (na) tuto (toto/tento) stránku
Postaveno na Tikiwiki Postaveno na PHP Postaveno na Smarty Postaveno na ADOdb Vytvořeno pomocí CSS Postaveno na RDF běží na The PHP Layers Menu System
Postaveno na Tikiwiki CMS/Groupware