Základní údaje
Obory vzdělání
Výuka podrobně
  Výuka
Přijímací řízení
zpětné odkazy tisk pdf
historie přilož soubor

Projekt SIC na SŠTO v DačicíchPředpokládat, že dítě elektronického věku bude reagovat
na staré vzdělávací způsoby , je stejné jako předpokládat,
že orel bude plavat, jednoduše to nepatří k jeho prostředí
T. Vávra, časopis Kritické myšlení


V následujících třech letech bude na SŠTO v Dačicích realizován projekt na vytvoření Studijního a informačního centra s rozpočtem přesahujícím částku 4 miliony Kč. Většina nákladů na realizaci projektu je hrazena z prostředků Evropské unie v rámci operačního programu Vzdělání pro konkurenceschopnost. Cílem investice je zásadním způsobem přispět ke zkvalitnění vzdělávacího procesu na škole.

Nové SIC, které budou využívat jak studenti denního, tak dálkového studia, bude tvořeno třemi místnostmi: knihovnou, PC učebnou a studovnou. Knihovní fond digitalizované knihovny by měl po průběžné akvizici obsahovat kolem 6000 titulů odborné technické a ekonomické literatury. Počítačová učebna bude vybavena 18 počítači s neomezeným připojením na internet a dataprojektorem, studijní místnost pracovními stoly, LCD televizí se zpravodajskými programy, multifunkčním zařízením, kopírovacím a skartovacím strojem. Vybudování centra má přispět především k tomu, aby žáci přestali být pasivními konzumenty informací. Při práci s klasickými i elektronickými dokumenty si osvojí efektivní metody práce s informačními prameny, budou schopni potřebné informace vyhledat, kriticky třídit, interpretovat i veřejně prezentovat. Vybudováním centra budou vytvořeny adekvátní podmínky pro rozvíjení mediální gramotnosti, komunikativních kompetencí, kompetencí k učení a využívání prostředků IKT žáků zcela v souladu se záměry nové školské reformy, rozpracované v nových ŠVP školy. Spojení centra s NTK v Praze umožní žákům využívat meziknihovní výpůjční služby či rešeršních služeb renomovaného pracoviště. Možnost využívat moderních vyučovacích metod bude i užitečnou výzvou pro učitele, aby se zbavili zaběhlých stereotypů a pokusili se výuku zatraktivnit.

V centru budou moci žáci trávit čas i v době mimo vyučování, připravovat se na výuku, zpracovávat seminární práce či referáty, nebo prostě jen relaxovat. Knihovna se tak může stát místem neformálního a živého kontaktu mezi učiteli a žáky a přispívat k rozvíjení pozitivních mezilidských vazeb mezi členy školní komunity. Počítá se s tím, že v centru budou žáci připravovat školní časopis, učitelé tvořit materiály, které budou sloužit jako nové nástroje komunikace mezi učiteli a žáky při výuce (tzv. e-learning). Technické zázemí centra umožní pořádat i videokonference, např. se studenty partnerské školy v Rakousku.

Z údajů Ústavu pro informace ve vzdělávání za rok 2007 vyplývá, že na území Jihočeského kraje existuje pouze 135 školních knihoven, v nichž je uživatelům k dispozici i kopírka s tiskárnou. V tomto kontextu je zřízení SIC při SŠTO v Dačicích skutečně inovativním počinem, který vytvoří prostor k propojení vzdělávání s vytvářením dispozic pro celoživotní sebevzdělávání absolventů tak, jak to vyžaduje dnešní dynamicky se proměňující svět i podmínky na trhu práce.

Monitorovací zprávy

Monitorovací zprávy 1 až 4

Monitorovací zprávy 5 a 6

Monitorovací zprávy 7, 8, 9

Monitorovací zpráva 8

Monitorovací zpráva9

Monitorovací zpráva 10

Monitorovací zpráva 11

Monitorovací zpráva 12


Školní časopis


Noviny 1

Termit 2

Termit 3

Termit 4

Termit 5

Termit 6

Termit 7

Termit 8

Termit 9

Termit 10

Termit 11

Zapsal(a): polo poslední úprava: Středa 18 of února, 2015 [08:57:43 UTC] uživatelem: polo


název nahrané na server Velikost stažení popis
Žádné přílohy pro (na) tuto (toto/tento) stránku
Postaveno na Tikiwiki Postaveno na PHP Postaveno na Smarty Postaveno na ADOdb Vytvořeno pomocí CSS Postaveno na RDF běží na The PHP Layers Menu System
Postaveno na Tikiwiki CMS/Groupware