Základní údaje
Obory vzdělání
Výuka podrobně
  Výuka
Přijímací řízení
zpětné odkazy tisk pdf
historie přilož soubor

Rozvoj technického vzdělávání v Jihočeském krajiNázev projektu: Rozvoj technického vzdělávání v Jihočeském kraji
Registrační číslo: CZ.1.07/1.1.00/44.0007
Termín realizace projektu: 28. 8. 2013 ? 30. 6. 2015

Cílem projektu ?Rozvoj technického vzdělávání v Jihočeském kraji? je systematická investiční a metodická podpora při zajišťování vzdělávání v technických oborech, a to konkrétně na 15 středních odborných školách a středních odborných učilištích kraje.
Specifickým cílem je:
- zkvalitnění výukového zázemí zejména technických oborů, rozšíření přístrojové a technologické základny pořízením nového vybavení učeben a dílen a nových ICT technologií a SW určených pro technickou práci a laboratorní cvičení,
- seznámení s nejmodernějšími pracovními postupy užívanými v praxi
- efektivní využívání modernizovaných výukových prostor v práci s žáky,
- využití nových metod a forem práce v technickém vzdělávání,
- zintenzívnění spolupráce s místními a regionálními podniky formou zapojení odborníků z praxe do přímé výuky,
- zvýšení jazykové vybavenosti žáků v technických oborech,
- podnícení zájmu žáků středních i základních škol o technické obory a popularizace technického vzdělávání, a to zapojením samotných žáků do realizace aktivit projektu a zvýšením podílu praktických činností žáků ve výuce technických předmětů.

Hlavním výstupem projektu bude využití modernizovaných výukových prostor pro výuku a volnočasové aktivity zaměřené na žáky středních i základních škol.

Aktivity projektu jsou tedy zaměřené zejména na zkvalitnění výukového zázemí středních škol, rozvoj různých forem vzdělávání - včetně volnočasových aktivit - určených pro žáky základních a středních škol a dále na podporu spolupráce se zaměstnavateli a vysokými školami jako nositeli technického know-how.
Dlouhodobým záměrem projektu je nastartování pozitivních změn v technickém vzdělávání, které povedou ke zvýšení zájmu žáků o studium v technických oborech a k jeho zkvalitnění.
Projekt, zahrnující podporu výuky technických oborů, včetně zapojení základních škol do tohoto procesu, je součástí strategických koncepcí Jihočeského kraje (Dlouhodobý záměr vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy Jihočeského kraje, Strategie rozvoje školství Jihočeského kraje v horizontu do roku 2020).
Hlavní cílovou skupinou projektu jsou žáci celkem 15 partnerských středních škol, navštěvující technické (resp. přírodovědné) obory a žáci 96 základních škol, které budou přímo zapojeny do vybraných klíčových aktivit.
Maximální výše finančního příspěvku na uvedený projekt byla stanovena na 137 348 023,70 Kč.

Seznam partnerů-škol zapojených do projektu
1. Vyšší odborná škola, Střední průmyslová škola automobilní a technická, České Budějovice, Skuherského 3
2. Střední odborné učiliště, Blatná, U Sladovny 671
3. Střední škola, České Velenice, Revoluční 220
4. Střední škola technická a obchodní, Dačice, Strojírenská 304
5. Střední odborná škola elektrotechnická, Centrum odborné přípravy, Hluboká nad Vltavou, Zvolenovská 537
6. Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Jindřichův Hradec, Jáchymova 478
7. Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Milevsko, Čs. armády 777
8. Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Písek, Komenského 86
9. Vyšší odborná škola, Střední škola, Centrum odborné přípravy, Sezimovo Ústí, Budějovická 421
10. Vyšší odborná škola, Střední průmyslová škola a Střední odborná škola řemesel a služeb, Strakonice, Zvolenská 934
11. Střední škola spojů a informatiky, Tábor, Bydlinského 2 474
12. Střední průmyslová škola strojní a stavební, Tábor, Komenského 1670
13. Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Trhové Sviny, Školní 709
14. Střední odborná škola strojní a elektrotechnická, Velešín, U Hřiště 527
15. Střední škola, Vimperk, Nerudova 267
ZAPOJENÉ ŠKOLY
Základní škola a Mateřská škola Studená
Komenského 446
378 56 Studená
Základní škola Sira Nicholase Wintona
náměstí Komenského 237
Kunžak
378 62
Základní škola Strmilov, okr. Jindřichův Hradec
Tyršova 366
378 53 Strmilov
Základní škola Slavonice, okr. J.Hradec
Jana Žižky 395
37881 Slavonice
Základní škola Telč
Masarykova 141
588 56 Telč
Základní škola Dačice
Komenského 7
380 01 Dačice V
Základní škola Dačice
Boženy Němcové 213/V
380 01 Dačice

Zapsal(a): polo poslední úprava: Pondělí 04 of listopadu, 2013 [18:43:28 UTC] uživatelem: polo


název nahrané na server Velikost stažení popis
Žádné přílohy pro (na) tuto (toto/tento) stránku
Postaveno na Tikiwiki Postaveno na PHP Postaveno na Smarty Postaveno na ADOdb Vytvořeno pomocí CSS Postaveno na RDF běží na The PHP Layers Menu System
Postaveno na Tikiwiki CMS/Groupware