Základní údaje
Obory vzdělání
Výuka podrobně
  Výuka
Přijímací řízení
zpětné odkazy tisk pdf
historie přilož soubor
TRUHLÁŘ 33 - 56 - H / 01

ŠVP - Truhlář ŠVP ke stažení

Charakteristika
V učebním oboru Truhlář se žáci seznamují s materiálovou základnou, nářadím, stroji a zařízením, konstrukcí a technologiemi výroby stavebně truhlářských výrobků a nábytku. Osvojují si dovednosti a návyky potřebné ke zpracování dřevařských polotovarů a ostatních materiálů. Zabývají se výrobou nábytku a zařízení, částečně i výrobou jednoduchých stavebně truhlářských výrobků. Získané teoretické vědomosti prakticky procvičují v odborném výcviku.

Podmínky přijetí - bez přijímacích zkoušek, kritériem pro přijetí je prospěch na základní škole.

Vybavení
Školní dílny jsou vybaveny veškerým základním strojním a ručním zařízením pro obrábění dřeva a materiálů na bázi dřeva:
- formátovací kotoučovou pilou
- srovnávací a tloušťkovací frézkou
- spodní svislou frézkou
- vrtací dlabačkou
- pásovými bruskami
- ručním elektrickým nářadím
- nadstandardním multimediálním vybavením pro teoretickou výuku ( AutoCAD, TurboCAD ).

Uplatnění
Absolventi
- se uplatní při výkonu povolání truhlář ( po krátkém zapracování v široké oblasti zpracování dřeva )
- ve velkých, středně velkých a malých firmách na pozici dělníka, specialisty či mistra
- mohou získaných vědomostí a dovedností využít při případné rekvalifikaci na specializace tesař, nábytkář, technik, strojní mechanik ( získané vzdělání svým obsahem splňuje základ pro další vzdělávání, neboť jeho složky všeobecné a základní odborné vzdělání jsou obecnějšího charakteru a lze jich tedy využít i pro případnou rekvalifikaci )
- mohou po získání živnostenského oprávnění samostatně podnikat
- mohou získat maturitní vzdělání v oboru Podnikání (v denní nebo dálkové formě ) na naší škole.

Garant oboru
Ing. Michal Karkoška, karkoska@issto.cz


Učební plán
Název ŠVP:Truhlář
Kód a název oboru vzdělání:33 - 56 - H/01 Truhlář
Délka a forma vzdělávání:3 roky, denní
Stupeň poskytovaného vzdělání:střední vzdělání s výučním listem
Platnost ŠVP:od 1.9.2013 počínaje 1. ročníkem

Kategorie a názvy vyučovacích předmětůPočet týdenních vyučovacích hodin v ročnících
1. 2. 3.Celkem
Povinné vyučovací předměty
Český jazyk a literární výchova 3 2 1 6
Cizí jazyk ( německý nebo anglický)2 2 2 6
Občanská nauka 1,5 1 0 2,5
Základy přírodních věd 3 1 0 4
Matematika 2 2 0 4
Tělesná výchova 1 1 1 3
Informační a komunikační technologie2 1 0 3
Ekonomika 0 1 1,5 2,5
Odborné kreslení 2 1 2 5
Materiály 2 0 0 2
Výrobní zařízení 2 1 0 3
Technologie 2 2 1 5
Odborný výcvik 9 17,5 23,5 50
Celkem 31,5 32,5 32 96,0Zapsal(a): polo poslední úprava: Čtvrtek 30 of ledna, 2014 [07:55:34 UTC] uživatelem: polo


název nahrané na server Velikost stažení popis
Žádné přílohy pro (na) tuto (toto/tento) stránku
Postaveno na Tikiwiki Postaveno na PHP Postaveno na Smarty Postaveno na ADOdb Vytvořeno pomocí CSS Postaveno na RDF běží na The PHP Layers Menu System
Postaveno na Tikiwiki CMS/Groupware