Základní údaje
Obory vzdělání
Výuka podrobně
  Výuka
Přijímací řízení
zpětné odkazy tisk pdf
historie přilož soubor
biggrineek

ROČNÍ PLÁN ORGANIZACE ŠKOLY 2013/2014

TERMÍN
ČINNOST
2.9.2013 Zahájení školního roku 2013/2014
od 2.9.2013 - 6.9.2013 Podzimní termín mat. zkoušek ( didakt. testy a písemné práce)
3.9 - 5.9.2013 Adaptační týden prvních ročníků
2.9.2013 ZZ - písemná část, 8.00 hod, škola
3.9.2013 Zahájení výuky 2. a vyšších ročníků
3.9.2013 ZZ -praktická část část, 8.00 hod, aranžérská dílna
2.9 - 6.9.2013 Praxe třídy POP1 - reálné firmy
2.9 - 13.9.2013 Praxe třídy EP3, S3, MS3 - reálné firmy
9.9.2013 Zahájení výuky prvních ročníků
9.9.2013 Praktické maturit. zkoušky z odborných předmětů - 8.00 škola
11.9.2013 Ústní maturitní zkoušky ( profilové + státní) 8.00 hod.
11.9.2013 ZZ - ústní část, 8.00 hod, škola
11.9.2013 Předávání výučních listů - podzimní termín
16.9.2013 Audiopořad - agentura Pohodáři - 8.30 MěKS
11.9 a 18.9.2013 Burza učebnic - SIC U; od 12,30 do 13.30 hod
od 13.9.2013 Předávání maturitních vysvědčení z podzimního termínu ( sekretariát školy)
28.9.2013 Státní svátek (sobota)
17.10.2013 Den otevřených dveří 8.00 - 17.00, všechny úseky SŠ
28.10.2013 Státní svátek ( pondělí)
29. - 30.10.2013 Podzimní prázdniny (úterý, středa)
8.11.2013 Přehlídka středních škol , Jihlava, 8.00 - 18.00 hod.
15.11.2013 Čtvrtletní pedagogická rada - 13.00 - 13.50, úsek TV
15.11.2013 Konzultační den pro rodiče 14.00 - 15.30, úsek TV
20.11 - 22.11.2013 Vzdělání a řemeslo - výstava České Budějovice
30.11.2013 Uzávěrka přihlášek žáků ke státní maturitě řediteli školy
20.12.2013 Předání výpisů přihlášek žákům
20.12.2013 Ukončení vyučování v roce 2013
21.12 - 5.1.2014 Vánoční prázdniny
6.1.2014 Zahájení vyučování v roce 2014
16.1.2014 Den otevřených dveří 8.00 - 17.00, všechny úseky SŠ
27.1.2014 Pololetní klasifikační porada, 15.00 hod, úsek TV
30.1.2014 Ochrana člověka za mimořádných událostí - 8.10 - 12.30, všechny třídy
30.1.2014 Ukončení vyučování v prvním pololetí, vydávání výpisů vysvědčení - od 12.30 hod ( čtvrtek )
31.1.2014 Pololetní prázdniny ( pátek )
24.2 - 2.3.2014 Jarní prázdniny
březen 2014 Maturity nanečisto
15.3.2014 Ukončení přijímání přihlášek do denního studia
20.3.2014 Ukončení přijímání přihlášek do dálkového studia
31.3.2014 Odevzdání Žákovských seznamů literárních děl k MZ
31.3.2014 Ukončení klasifikace neklasifikovaných žáků v prvním pololetí
4.4.2014 Čtvrtletní pedagogická rada - 13.00 - 13.50, úsek TV
4.4.2014 Konzultační den pro rodiče 14.00 - 15.30, úsek TV
17. - 18.4.2014 Velikonoční prázdniny
30.4.2014 Klasifikační porada maturitních tříd - 7.30 hod učebna č.XI
1.5.2014 Státní svátek
2.5.2014 Ředitelské volno
2.5 - 29.5.2014 Maturitní zkoušky
8.5.2014 Státní svátek
9.5.2014 Ředitelské volno
30.5.2014 Klasifikační porada třídy OKE3 - 14.00 hod
2.6.2014 Písemná část ZZ -OKE3 - 8.00 - úsek TV
3.6 - 4.6.2014 Praktická část ZZ - OKE3 - 7.00 úsek PV
12.6.2014 Ústní část ZZ - OKE3 ( od 8.00 hodin)
12.6.2014 Slavnostní předávání výučních listů - 15.30, úsek TV, mezipatro
16.6. - 26.6.2014 + ( 2.9- 12.9.2014) Praxe třídy MSE2 - reálné firmy
16.6.2014 Písemná část ZZ EL1 - 8.00 úsek TV
17.6.2014 Praktická část ZZ EL - 6.00 hod úsek PV
23.6. - 26.6.2014+ ( 2.9 - 5.9.2014) Praxe třídy PO1 - reálné firmy
24.6.2014 Závěrečná klasifikační porada - 14.00, úsek TV
24.6.2014 Setkání s rodiči budoucích prvních ročníků - Adaptační týden a jiné informace - 15.00 hod
25.6.2014 Ústní část ZZ - EL1 - 8.00 hod - úsek TV ( dle harmonogramu)
26.6.2014 Vyhláška 50 - EL1 - zkušební test ( Ing. Jelínek )
27.6.2014 Ukončení vyučování ve druhém pololetí, vydávání vysvědčení
28.6 - 31.8.2014 Hlavní prázdniny
1.9.2014 Zahájení vyučování ve školním roce 2013/2014


Zapsal(a): polo poslední úprava: Pátek 27 of září, 2013 [09:39:21 UTC] uživatelem: polo


název nahrané na server Velikost stažení popis
Žádné přílohy pro (na) tuto (toto/tento) stránku
Postaveno na Tikiwiki Postaveno na PHP Postaveno na Smarty Postaveno na ADOdb Vytvořeno pomocí CSS Postaveno na RDF běží na The PHP Layers Menu System
Postaveno na Tikiwiki CMS/Groupware