Základní údaje
Obory vzdělání
Výuka podrobně
  Výuka
Přijímací řízení
zpětné odkazy tisk pdf
historie přilož soubor
JEDNOLETÉ ZKRÁCENÉ STUDIUM ELEKTRIKÁŘ 26-51-H/01

Zkrácené studium je určeno pro uchazeče se středním vzděláním s maturitní zkouškou a pro uchazeče s výučním listem
Charakteristika
Učební obor se zaměřením Elektromontér vychází z klasického oboru Elektrikář. Žáci si budou osvojovat znalosti o elektrotechnických zařízeních, technologii jejich oprav, elektrotechnických měřeních, provádění stavebních instalací. Budou schopni provádět elektromontáže ( zapojovat a provozovat elektrické stroje, provádět jejich údržbu, měření, servis, diagnostikovat případné závady , provádět montáž rozvaděčů, kabelů a datových vedení ). Na závěr studia obdrží absolvent elektrotechnickou kvalifikaci na základě § 5 vyhlášky 50 ? osoba znalá.

Podmínky přijetí - bez přijímacích zkoušek; kritériem pro přijetí je prospěch na střední škole

Vybavení
- elektrotechnické dílny pro odborný praktický výcvik všech druhů elektromontážních prací
- elektrotechnická laboratoř s bohatým přístrojovým a materiálním vybavením
- odborný elektrotechnický software Edison a MPLAB.

Uplatnění
Absolventi
- se uplatní ve výrobních i nevýrobních organizacích, kde je nutné odborně zajišťovat provoz, údržbu a montáže elektrických zařízení
- se uplatní zejména jako elektromontéři či provozní elektrikáři v energetice, jako elektromontéři silnoproudých rozvaděčů, elektromontéři rozvaděčů pro měření a regulaci, elektromontéři rozvodných sítí, stavební elektrikáři, elektromontéři datových kabelů, elektroúdržbáři energetických rozvodů, elektroúdržbáři silnoproudých zařízení, opraváři elektrických spotřebičů a servisní mechanici.

Garant oboru
Ing. Vladimír Jelínek, jelinek@issto.cz

Učební plán
Název ŠVP: Elektromontér
Kód a název oboru vzdělání:26 - 51 - H/01 Elektrikář
Délka a forma vzdělávání:1 rok, denní )*
Stupeň poskytovaného vzdělání:střední vzdělání s výučním listem
Platnost ŠVP:od 1.9.2011

Kategorie a názvy vyučovacích předmětů Počet týdenních vyučovacích hodin v ročníku
1. Celkem
Povinné vyučovací předměty
Tělesná výchova 0,5 0,5
Elektrotechnika 2 2
Elektrické stroje, přístroje a rozvody 3 3
Elektronika 2 2
Odborný výcvik 27,5 27,5
Celkem 35 35


)* zkrácené studium je určeno pro uchazeče se středním vzděláním s maturitní zkouškou a pro uchazeče s výučním listem

Zapsal(a): polo poslední úprava: Pondělí 22 of října, 2012 [06:24:36 UTC] uživatelem: polo


název nahrané na server Velikost stažení popis
Žádné přílohy pro (na) tuto (toto/tento) stránku
Postaveno na Tikiwiki Postaveno na PHP Postaveno na Smarty Postaveno na ADOdb Vytvořeno pomocí CSS Postaveno na RDF běží na The PHP Layers Menu System
Postaveno na Tikiwiki CMS/Groupware